Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Legs Bums Tums (LBT)
07:30
08:30
Инструктор: Росана
Индивидуални
07:30
13:00
Инструктор: Анна
Legs Bums Tums (LBT)
07:30
08:30
Инструктор: Росана
Индивидуални
07:30
12:00
Инструктор: Анна
Интервална тренировка за цяло тяло
07:30
08:30
Инструктор: Росана
Индивидуални
07:30
10:00
Инструктор: Анна
Динамичен стречинг
08:30
09:30
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
08:30
09:30
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
08:30
09:30
Инструктор: Росана
Индивидуални
09:30
12:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
09:30
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
09:30
12:00
Инструктор: Анна
Интервална тренировка за цяло тяло
10:00
11:00
Инструктор: Росана
Legs Bums Tums (LBT)
11:00
12:00
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
12:00
13:00
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
12:00
13:00
Инструктор: Росана
Йога
12:00
13:00
Инструктор: Мими
Динамичен стречинг
12:00
13:00
Инструктор: Росана
Индивидуални
13:00
17:30
Инструктро: Анна
Movelicious сесии
13:00
14:00
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
13:00
14:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
13:00
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
13:00
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
14:00
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
14:00
17:30
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
17:30
18:30
Инструктор: Анна
Интервална тренировка за цяло тяло
17:30
18:30
Инструктор: Росана
Legs Bums Tums (LBT)
17:30
18:30
Инструктор: Росана
Movelicious сесии
17:30
18:30
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
18:30
19:30
Инструктор: Анна
Сила и подвижност
18:30
19:30
Инструктор: Цецо
Динамичен стречинг
18:30
19:30
Инструктор: Росана
Movelicious сесии
18:30
19:30
Инструктор: Анна
Йога
19:30
20:30
Инструктор: Мими
Интервална тренировка за цяло тяло
19:30
20:30
Инструктор: Росана
Индивидуални
19:30
20:30
Инструктор: Анна
Интервална тренировка за цяло тяло
19:30
20:30
Инструктор: Росана

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Индивидуални
07:30
13:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
07:30
12:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
07:30
10:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
09:30
12:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
09:30
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
09:30
12:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
13:00
17:30
Инструктро: Анна
Индивидуални
13:00
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
13:00
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
14:00
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
14:00
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
19:30
20:30
Инструктор: Анна

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Movelicious сесии
13:00
14:00
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
13:00
14:00
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
17:30
18:30
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
17:30
18:30
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
18:30
19:30
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
18:30
19:30
Инструктор: Анна

Понеделник

Вторник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Йога
12:00
13:00
Инструктор: Мими
Йога
19:30
20:30
Инструктор: Мими

Понеделник

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Сила и подвижност
18:30
19:30
Инструктор: Цецо

Вторник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Legs Bums Tums (LBT)
07:30
08:30
Инструктор: Росана
Legs Bums Tums (LBT)
07:30
08:30
Инструктор: Росана
Legs Bums Tums (LBT)
11:00
12:00
Инструктор: Росана
Legs Bums Tums (LBT)
17:30
18:30
Инструктор: Росана

Понеделник

Сряда

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Интервална тренировка за цяло тяло
07:30
08:30
Инструктор: Росана
Интервална тренировка за цяло тяло
10:00
11:00
Инструктор: Росана
Интервална тренировка за цяло тяло
17:30
18:30
Инструктор: Росана
Интервална тренировка за цяло тяло
19:30
20:30
Инструктор: Росана
Интервална тренировка за цяло тяло
19:30
20:30
Инструктор: Росана
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Динамичен стречинг
08:30
09:30
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
08:30
09:30
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
08:30
09:30
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
12:00
13:00
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
12:00
13:00
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
12:00
13:00
Инструктор: Росана
Динамичен стречинг
18:30
19:30
Инструктор: Росана

Понеделник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

*местата за всички сесии се запазват предварително