Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Индивидуални
08:30
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
08:30
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
08:30
13:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
08:30
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
08:30
20:30
Инструктор: Анна
Legs Bums Tums (LBT)
13:00
14:00
Инструктор: Зори
Индивидуални
14:00
18:30
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
17:30
18:30
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
17:30
18:30
Инструктор: Анна
Legs Bums Tums (LBT)
18:30
19:30
Инструктор: Зори
Тибетска Йога
18:30
19:30
Инструктор: Явор
Индивидуални
19:30
20:30
Инструктро: Анна
Индивидуални
19:30
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
19:30
20:30
Инструктор: Анна

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Индивидуални
08:30
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
08:30
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
08:30
13:00
Инструктор: Анна
Индивидуални
08:30
17:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
08:30
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
14:00
18:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
19:30
20:30
Инструктро: Анна
Индивидуални
19:30
20:30
Инструктор: Анна
Индивидуални
19:30
20:30
Инструктор: Анна

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Movelicious сесии
17:30
18:30
Инструктор: Анна
Movelicious сесии
17:30
18:30
Инструктор: Анна

Понеделник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Тибетска Йога
18:30
19:30
Инструктор: Явор

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Legs Bums Tums (LBT)
13:00
14:00
Инструктор: Зори
Legs Bums Tums (LBT)
18:30
19:30
Инструктор: Зори

Понеделник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

*местата за всички сесии се запазват предварително